Geassocieerd lid (GasL):


Een lid van een andere Lionsclub, maar woonachtig of werkzaam in de gemeenschap
waartoe deze club behoort.

Deze status kan worden toegekend op uitnodiging van het clubbestuur en zal jaarlijks
opnieuw worden bezien.

De club zal een geassocieerd lid niet vermelden in haar MMReport.

Een geassocieerd lid heeft, mits persoonlijk aanwezig, stemrecht in clubaangelegenheden,
maar kan de club niet vertegenwoordigen als afgevaardigde naar district (enkelvoudig,
sub, voorlopig en/of meervoudig), of internationale conventies. Hij komt niet in aanmerking
voor het vervullen van club-, MD-, districts-, of internationale functies middels deze
club. Internationale en districts- (enkelvoudig, sub en/of meervoudig) contributies worden
niet van een geassocieerd lid geheven, met dien verstande echter dat niets de club kan
weerhouden om van een geassocieerd lid zulke contributies te vragen als zij nodig acht.