Er zijn allerlei redenen waarom Lions soms, na rijp beraad, op latere leeftijd, besluiten om hun club te verlaten of er niet in terug te keren.

Voor deze (oud)leden van de Lionsclubs in de regio de Bevelanden en Schouwen-Duiveland, maar ook komend van buiten deze regio’s, is er nu de mogelijkheid om lid te worden van een goed alternatief: de vereniging Senioren Lions Oosterschelde. Het idee om een nieuwe vereniging op te richten speciaal voor de oudere leden van de Lionsclubs in regio de Bevelanden is min of meer tegelijkertijd bij de Lionsclubs in de regio ontstaan.

Senioren Lions Oosterschelde is er speciaal voor oudere Lions vanaf ca. 65 jaar, met wel de oude vertrouwde sfeer, de vriendschap, de sociale contacten, de behulpzaamheid en het niveau. Alleen de reglementering is minder strak. Zo is er o.a. geen verplichte attendence.

Bijeenkomsten

De bijeenkomsten zijn 2x per maand: op de 2e woensdag van de maand om 18 uur met een dinerbijeenkomst en op de 4e woensdag om 12 uur ’s middags een lunchbijeenkomst met lezing of excursie. Soms wordt er een spreker uitgenodigd.
De bijeenkomsten zijn bij Restaurant De Witte Lelie en in de zomermaanden bij Restaurant ”Karel V”, beide in Goes. Soms ook wij ook bijeen in Grand Cafe “De Werf” in Zierikzee.

Het is raadzaam altijd vooraf de agenda te raadplegen alvorens een van onze bijeenkomsten te bezoeken. Wij zijn regelmatig op excursie en soms komen we bijeen op een alternatieve locatie.

Uitgangspunten

De achterliggende gedachten bij de oprichting van Senioren Lions Oosterschelde zijn in het kort als volgt :

 • Een nieuw lid is in beginsel een Lion of oud-Lion en woont in de regio de Bevelanden en/of Schouwen-Duiveland of is afkomstig van een van de Lionsclubs in die regio..
 • Nieuwe leden zijn in principe ouder dan ca. 65 jaar, de club is dus alleen voor de oudere Lions
 • Niemand uit de bestaande Lionsclubs kan de verplichting krijgen om lid worden na zijn 65ste jaar van Senioren Lions Oosterschelde. Het is een vrije keuze van het Lionslid zelf.
 • De vereniging is geen 'concurrent' voor de andere Lionsclubs in de regio door actief te werven en dus leden aan te nemen die geen lionslid zijn of zijn geweest.
 • De vereniging kent geen verplichtingen t.a.v. serviceprojecten.
 • De vereniging kent geen attendance verplichtingen.
 • Bijeenkomsten zijn overdag met per maand één lunchbijeenkomst en één dinerbijeenkomst, dus geen late avondbijeenkomsten.
  Excursie en lezingen worden overwegend in de middag na of voor de lunch gepland.
 • De vereniging staat open voor zonebijeenkomsten, maar is terughoudend in deelname aan en afvaardigen van leden naar districtsbijeenkomsten en andere verplichtingen van district en het MD (Lions Nederland).
 • Senioren Lions Oosterschelde wil uiteindelijk een volwaardige Lionsclub worden.

 

Bestuur

Sinds seizoen 2015-2016 is Senioren Lions Oosterschelde actief en is er een voorlopig bestuur geformeerd. Op 10 mei 2017 vond de officiele oprichtingsbijeenkomst van de vereniging Senioren Lions Oosterschelde plaats, waarbij ook het bestuur is gekozen bestaande uit voorzitter David Luteijn, penningmeester Gerard Eijssens, secretaris/ict Rob van den Bosch, Albert van Opdorp (lid), en Dirk van Staveren (lid). Verder is er een programmacommissie bestaande uit Albert van Opdorp en Jan van den Boom. De contributie is €50 per jaar.

Nieuwsbrief

Senioren Lions Oosterschelde geeft één maal per maand een nieuwsbrief per email uit, die naar alle Lions van 65 jaar en ouder in de regio wordt verzonden en naar de besturen (clubsecretaris en president) van de Lionsclubs in de regio. Ook andere geïnteresseerden kunnen zich abonneren op onze nieuwsbrief. 
Meld je hier aan voor de nieuwsbrief >>

Interesse?

Hebt u interesse om (in de toekomst) aan te sluiten bij de Senioren Lions Oosterschelde, dan vindt u hier meer informatie en/of kunt u ons bereiken via oosterschelde@lions.nl of dit formulier invullen en verzenden.

Bezoek eens een van onze bijeenkomsten of ga eens mee met een van onze interessante excursies.

Wij verwachten dat de oprichting van deze nieuwe vereniging uiteindelijk goed zal zijn voor de continuïteit van de bestaande clubs en aan ‘anders actieven’ ruimte geeft voor een passende en plezierige invulling van het Lions lidmaatschap. Voor het Lionsnetwerk is het winst dat wij waardevolle Lionsleden behouden.