Er zijn allerlei redenen waarom Lions soms, na rijp beraad, op latere leeftijd, besluiten om hun club te verlaten of er niet in terug te keren.

Voor deze (oud)leden van de Lionsclubs in de regio de Bevelanden en Schouwen-Duiveland, maar ook komend van buiten deze regio’s, is er nu de mogelijkheid om lid te worden van een goed alternatief: Lionsclub Zeeland Oosterschelde. Het idee om een nieuwe lionsclub op te richten speciaal voor de oudere leden van de Lionsclubs in regio de Bevelanden is min of meer tegelijkertijd bij de Lionsclubs in de regio ontstaan.

Lionsclub Zeeland Oosterschelde is er speciaal voor oudere Lions vanaf ca. 65 jaar, met wel de oude vertrouwde sfeer, de vriendschap, de sociale contacten en de behulpzaamheid. Alleen de reglementering is minder strak. Zo is er o.a. geen verplichte attendence.

Bijeenkomsten

De bijeenkomsten zijn 2x per maand: op de 2e woensdag van de maand om 18 uur met een dinerbijeenkomst en op de 4e woensdag om 12 uur ’s middags een lunchbijeenkomst met lezing of excursie. Soms wordt er een spreker uitgenodigd.
De dinerbijeenkomsten zijn bij Restaurant Over de Kook in Wilhelminadorp (bij de brug).
Na excursies wordt de maaltijd vaak in andere restaurants genoten. Het is daarom raadzaam altijd vooraf de agenda te raadplegen voordat je een van onze bijeenkomsten bezoekt.

Uitgangspunten

De uitgangspunten bij de oprichting van Lionsclub Zeeland Oosterschelde zijn in het kort als volgt :

  • Een nieuw lid is in beginsel een Lion of oud-Lion en woont in de regio de Bevelanden en/of Schouwen-Duiveland of is afkomstig van een van de Lionsclubs in die regio..
  • Nieuwe leden zijn in principe ouder dan ca. 65 jaar, de club is dus alleen voor de oudere Lions
  • Niemand uit de bestaande Lionsclubs kan de verplichting krijgen om lid worden na zijn 65ste jaar van Lionsclub Zeeland Oosterschelde. Het is een vrije keuze van het Lionslid zelf.
  • De vereniging is geen 'concurrent' voor de andere Lionsclubs in de regio door actief te werven en dus leden aan te nemen die geen lionslid zijn of zijn geweest.
  • De vereniging kent geen verplichtingen t.a.v. serviceprojecten.
  • De vereniging kent geen attendance verplichtingen. De kwaliteit van het programma stimuleert de leden de bijeenkomsten bij te wonen.
  • Bijeenkomsten zijn overdag of in de vroege avond met per maand één lunchbijeenkomst en één dinerbijeenkomst, dus geen late avondbijeenkomsten.
    Excursie en lezingen worden overwegend in de middag na of voor de lunch gepland.
  • De vereniging staat open voor zonebijeenkomsten, maar is terughoudend in deelname aan en afvaardigen van leden naar districtsbijeenkomsten en andere verplichtingen van district en het MD (Lions Nederland).

 

Bestuurlijk

Sinds seizoen 2015-2016 is de club als Senioren Lions Oosterschelde actief en sinds de charter is aangevraagd heet de vereniging: Lionsclub Zeeland Oosterschelde.
Op 5 april 2017 vond de officiële oprichtingsbijeenkomst van de vereniging Senioren Lions Oosterschelde plaats, waarbij ook het bestuur is gekozen bestaande uit David Luteijn (voorzitter), Gerard Eijssens (penningmeester), Rob van den Bosch (secretaris), Albert van Opdorp (vice=voorzitter), Dirk van Staveren (lid) en Jan van den  Boom (programmacoördinator). Deze bestuursleden zijn nu ook actief als bestuur van Lionsclub Zeeland Oosterschelde. De club heeft op dit moment 23 betalende leden.
Lionsclub Zeeland Oosterschelde is vanaf september 2020 een volwaardige, doch bijzondere Lionsclub zijn.
De contributie is vanaf verenigingsjaar 2020-2021 €150,-- per jaar.

Nieuwsbrief

Lionsclub Zeeland Oosterschelde geeft één maal per maand een nieuwsbrief per email uit, die naar alle Lions van 65 jaar en ouder in de regio wordt verzonden en naar de besturen (clubsecretaris en president) van de Lionsclubs in de regio. Ook andere geïnteresseerden kunnen zich abonneren op onze nieuwsbrief. 
Meld je hier aan voor de nieuwsbrief >>

Interesse?

Hebt je interesse om (in de toekomst) aan te sluiten bij Lionsclub Zeeland Oosterschelde dan vind je hier meer informatie en/of kun je ons bereiken via oosterschelde@lions.nl of dit formulier invullen en verzenden.

Bezoek eens een van onze bijeenkomsten of ga eens mee met een van onze interessante excursies.

Wij verwachten dat de oprichting van onze Lionsclub uiteindelijk goed zal zijn voor de continuïteit van de andere clubs in de regio en aan ‘anders actieven’ ruimte geeft voor een passende en plezierige invulling van het Lions lidmaatschap. Voor het Lionsnetwerk is het winst dat wij waardevolle Lionsleden behouden.