13 maart 2024
Over de Kook, Wilhelminadorp, 18.00 uur.

Lezing door Arno Nolte van Deltares over de stijging van de zeespiegel


Arno Nolte is 25 jaar werkzaam bij Deltares – kennisinstituut voor water en ondergrond – als adviseur integraal beheer van water- en ecosystemen.
Sinds februari 2023 is hij twee dagen per week gedetacheerd bij het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta als kenniscoördinator. Zijn werk richt zich op de duurzame interactie van menselijke gebruik zoals recreatie, visserij en landbouw en het natuurlijk systeem.
Bijzondere interesse hebben de positieve en negatieve gevolgen van de Deltawerken en onze mogelijkheden voor de lange termijn als we, door zeespiegelstijging, over de inrichting van de delta en aanpassing van de Deltawerken zullen moeten beslissen.
Recente onderzoeken waaraan hij heeft bijgedragen, zijn de herintroductie van getij in de Grevelingen, de klimaatrobuustheid van de zoetwatervoorziening van het Volkerak-Zoommeer en de analyse van ecologische opgaven in het Veerse Meer.
Arno vertelt over de effecten van zeespiegelstijging en de opties die Zeeland heeft om zich daarop voor te bereiden.

Bericht van je presentie graag voor dinsdag 12 maart 2023, 17.00 uur naar oosterschelde@lions.nl of via de LionsNL-app.